?

Log in

No account? Create an account
On meidän aikamme toimia. - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

On meidän aikamme toimia. [Jan. 18th, 2009|11:19 am]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[lasisiipi]
[Tags|]
[Current Location |Tikkaista koilliseen.]
[Current Mood |Gambare!]
[Current Music |The birds are singing.]

Tervehdys, Innsmouthin naiskaarti!

Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, mitä tämä kaarti edustaa.

Jokaisessa linnassa on oltava naisia. Yksinkertaisesti siitä syystä, että he saavat hommat hoitumaan. He hoitavat pyykin, ruoanlaiton, siivouksen ja jopa pienet korjaustyöt kaikessa hiljaisuudessa. Miehet eivät koskaan ymmärrä, mistä ruokatarvikkeet tulevat, miten suuri työ on kantaa vettä, miten paljon he itse asiassa sotkevatkaan ja miten märkää kaikkialla olisi jos Innsmouthin linnoituksen vahvat naiset eivät osaisi korjata kattoja.

Käytännön asioiden lisäksi naiset järjestävät ohjelmaa - sirkushuveja, niin sanoakseni - pitääkseen miehet tyytyväisinä ja taistelumoraalin korkealla.

Haluaisin vedota tähän lyhyempään ja jälkimmäiseen osaan julistuksestani.

Kun Innsmouthin linnoituksen soturit ja naisväki kokoontuvat yhdessä linnoituksen päärakennukseen, ei siellä nykyisin ole ohjelmaa. Tälle syynä on se, että kukaan ei järjestä ohjelmaa. Ohjelma on kuitenkin tärkeä osa tapaamisiamme siinä mielessä, että se sitoo meitä yhteen ja houkuttelee ihmisiä paikalle!

Innsmouthin naiset. Meille lankeaa nyt tehtäväksi suunnitella enemmän ohjelmaa tuleviin tapaamisiin. Ehdotankin, että jokainen pyrkii järjestämään seuraavaan tapaamiseemme yhden ohjelmanumeron.

Voitte esimerkiksi järjestää ruoanlaittoa. Kerätkää yhteen porukka, käykää kaupassa ja jokainen saa ostaa sitä, mitä haluaa kyseiseen ruokaan. Yhdistäkää rahanne ja laittakaa ruokaa! Keittiö on käytössänne. Innsmouthin linnoituksessa syödään liian paljon valmisruokaa muutenkin, kun ottaa huomioon miten paljon ruoanlaittotaitoisia ihmisiä meillä on.

Voitte pitää työpajan. Kaikki varmasti muistavat kuolema-työpajan? Jokainen meistä osaa jotakin, jokaisella on jokin erityistaito. Voitte pitää työpajan puvustuksesta, proppauksesta, eläytymisharjoituksia, pelinkeksimistä, ruoanlaitto-ohjeiden soveltamisesta ja jakamisesta... vain taivas on rajana!

Voitte järjestää piirustuspöydän. Tämä on helppo tehtävä. On vain vedettävä muutama pöytä yhteen, tuotava niille paljon paperia ja kyniä ja istuttava itse piirtämään. Ennemmin tai myöhemmin joku liittyy seuraanne. Muistattehan muistuttaa, että ideana ei ole sotkea papereita tai riehua. Tämä on rauhoittumisalue, jossa voi jakaa piirustusvinkkejä tai puhua polttavista aihealueista.

Voitte järjestää teetapaamisen. Käytettävissä on vedenkeitin (tai ainakin kattiloita ja hella), kuppeja ja teetä. Ketä tahansa voi pyytää tuomaan teetä, kaupasta saa maitoa ja sokeria on paikan päällä. Keittäkää paljon teetä, istahtakaa keittiön pöydän ääreen ja valitkaa puheenaihe, josta puhutte! Sivistäkäämme itseämme keskustelemalla politiikasta, musiikista tai jostain polttavasta nykypäivän ongelmasta, tai rentoutukaamme julistamalla kilpailun siitä, kuka keksii älykkäimmän kaskun.

Paikan päällä on käytettävissä myös kitara. Jos ette itse osaa soittaa, pyytäkää jotakuta soittotaitoista soittamaan lauluja, jotka moni osaa. Useilla ihmisillä on muitakin soittimia mukanaan!

Tässä on kyse meidän mielikuvituksestamme. Ottakaamme vastuu yhteisestä viihtyvyydestä!

Jos (ja toivottavasti myös kun) haluatte järjestää jotain ohjelmaa - oli se miten pientä tahansa - vastatkaa tähän aiheeseen kommentilla. Kertokaa, mitä olette tekemässä, tarvitsetteko apua sen järjestämisessä, tarvitsetteko jotain tavaroita lainaksi meiltä muilta tai jos ette keksi mitään, pyytäkää muilta apua idean keksimisessä.

Ottakaa huomioon, että kaiken toiminnan ei tarvitse olla ohjattua! Esimerkiksi piirtopöydän järjestäminen on helppoa. Siirrätte vain pöydät yhteen ja istutte itse piirtämään. Teidän ei oleteta ohjaavan tilannetta mitenkään, te vain siirsitte pöydät yhteen. Jokainen voi järjestää tällaista ohjelmaa, joka ei vaadi ohjausta.

Ehdotan myös, että jos ohjelman suhteen tulee vaikeuksia, käytämme 25.1. olevan teemiitin ohjelman suunnitteluun.

Teidän,
Lasisiipi.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lasisiipi
2009-01-23 04:52 pm (UTC)
Järjestän teepöydän ja keskustelunurkkauksen tapaamiseen. Paikalle tuon teekannuja ja eri teelaatuja.

Teidän, Lasisiipi.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lasisiipi
2009-01-29 03:26 pm (UTC)
Prinsessa Mimi Elizabetha järjestää piirustuspöydän. Pyydämme teitä osallistumaan aktiivisesti sekä piirtämiseen että teenjuontiin.

Muistuttaisin myös, että sunnuntaina pidetään elokuvankatseluilta, jota ennen on tarkoitus puhua ENSI viikon miitissä järjestettävästä ohjelmasta (kaikkihan muistivat, että miitit ovat kahtena peräkkäisenä viikonloppuna?).

Tietooni on tullut myös, että Herrat Vesa ja Eronen nuorempi aikovat järjestää minilarpin. Ohjelmamittari näyttää siis hyvältä, jos saamme ihmiset vain mukaan!

Teidän, Lasisiipi.
(Reply) (Parent) (Thread)