?

Log in

No account? Create an account
14.4, musta tiistai. - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

14.4, musta tiistai. [Apr. 2nd, 2009|01:27 pm]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[lasisiipi]
14.4. olette kaikki sydämellisesti tervetulleita luokseni klo 16.00-18.00. Tarkoitus on kerääntyä yhteen päivälliselle, eli varmistusta kutsuun pyydetään. Pyydän ilmoittamaan ruoka-allergioista ja toiveista viimeistään maanantaina 13.4.

Pukeutuminen on suotavaa. Kyseessä on tyttöjen ilta, joten vain nais-avecit ovat sallittuja.

Tervetuloa!

~Lasisiipi
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mimi_elizabetha
2009-04-02 11:36 am (UTC)
Tulen mieluusti enkä ole allerginen millekään paitsi kiiville ja sitrushedelmille.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jojo_91
2009-04-04 05:29 am (UTC)
Valitan, en pääse. Balettiharkat ja vieläpä melko pakolliset sellaiset, koska esitys lähestyy. Mitä nöyrimmät anteeksipyyntöni.
(Reply) (Thread)