?

Log in

No account? Create an account
Pyjamajuhlat 5-6. maaliskuuta - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Pyjamajuhlat 5-6. maaliskuuta [Feb. 25th, 2009|10:45 pm]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[mimi_elizabetha]
[Tags|]

Eli juhlat ovat jälleen minun luonani ja kaikki ovat tervetulleita (eli jos tiedätte ettei joku piiristämme pääse nettiin niin mainitkaa hänellekin).
Tarkoitus olisi katsella elokuvia, syödä naposteltavia ja heilua yöasuissa.

Elokuvaideoita otetaan vastaan ja leffoja voi olla monta. Meillähän on koko yö aikaa.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: jojo_91
2009-03-05 06:12 am (UTC)
Monen aikaan pitää ilmaantua sinne?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mimi_elizabetha
2009-03-05 08:50 am (UTC)
Menemme kuudelta luistelemaan nepenmäen ala-asteen kentälle. Tapaamme siellä.
(Reply) (Parent) (Thread)