?

Log in

No account? Create an account
Sushisunnuntai 8.2 - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sushisunnuntai 8.2 [Feb. 2nd, 2009|10:27 am]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[mimi_elizabetha]
[Tags|]

Ajatus olisi että jokainen antaisi sanotaan kaksi euroa jolla korvattaisiin etukäteen ostetun sushisetin hinta. Settiin kuuluu riisit, norit, dipit, sushimatto ja puikkoja. Myöskin pitäisi ostaa jonkinlaista täytettä.

Täyte onkin päätettävä etukäteen. Oma ehdotukseni on kurkku. Sitä käytetään hyvin usein sushirullissa. Kala olisi tietenkin mukavaa mutta pääsemmekö yksimielisyyteen kalalajista.

Juomaksi ehdottaisin vihreää teetä.

Kommentteja ja ehdotuksia otetaan vastaan.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: jojo_91
2009-02-03 09:25 am (UTC)
No lohi voisi olla hyvä kala, mutta kun se ei mitään ihmeen halpaa ole... Katkaravutkin ovat ihan hyviä, mutta niiden hintaa en muista. Mutta kurkku kuulostaa hyvältä.... Sekavaa tekstiä.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mimi_elizabetha
2009-02-03 10:21 am (UTC)
Miten olisi kurkkuseesamirullat? Nimensä mukaan niissä on kurkkua ja seesamin siemeniä. VOisimme toki tehdä enemmänkin erilaisia herkkuja. Katkarapusushit ovat hyvinkin yksinkertaisia tehdä.

Tosin tässä tapauksessa pitäisi varmaan jakaa tarvikkeiden tuonti velvollisuus osallistujoiden kesken.
(Reply) (Parent) (Thread)