?

Log in

No account? Create an account
Muistutus teekutsuista. - Innsmouth-naisten kaarti [entries|archive|friends|userinfo]
Innsmouth-naisten kaarti

[ website | Innsmout ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Muistutus teekutsuista. [Jan. 23rd, 2009|05:23 pm]
Innsmouth-naisten kaarti

innsmouthladies

[mimi_elizabetha]
[Tags|]

Eli kutsut alkavat 14.00 ja ne ovat sunnuntaina.

Teelista
Geisha
Englantilainen puutarha
Musta tee mangolla maustettuna
Kiinalainen vihreä tee

Tee listalle voi vielä tehdä lisäyksiä kunhan muistatte että teekannuja on edelleen rajallinen määrä.

Ruokalista

Pienet kolmioleivät (Mimi)
Voitaikinapalat.
Suklaakuivakakku (Sera)

JOkaisella on oikeus tuoda jotain juhliin.

Ohjelma:
Vanhanaikaisia seurapelejä.
Keskustelu ohjelmasta innsmouthin miiteissä

Anssi toimii hovimestarina.

Mimi Elizabetha.

LinkReply